Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул

Е.Г.Афтанділянц,
 
К.Г.Лопатько,
 
Я.В.Зауличний
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2603

Анотація

Наведено результати дослідження структури та стану поверхні наночастинок, отриманих в процесі електроіскрової обробки гранул срібла, міді, заліза, марганцю та сумісно гранул алюмінію і марганцю та срібла і міді у воді. Встановлено, що на поверхні наночастинок знаходяться кисневмісні сорбати.


АЛЮМІНІЙ, ВОДА, ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА, ЗАЛІЗО, КИСЕНЬ, МАРГАНЕЦЬ, МІДЬ, НАНОЧАСТИНКА, ПОВЕРХНЯ, СПЛАВ, СРІБЛО, ФАЗА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД