Конференції

Одержання нанорозмірних порошків твердих розчинів на основі дисиліциду молібдену для виготовлення мішеней

 
Л.І.Єременко,
 
Л.С.Лиходід,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2607

Анотація

Досліджено вплив енергетичного стану реакційних сумішей на особливості механосинтезу твердих розчинів Mo0,9Cr0,1Si2, Mo0,9Nb0,1Si2 і Mo0,9W0,1Si2. Показано, що збільшення енергонапруженості процесу механообробки з використанням високоенергетичного планетарного млина АІР-0,015 дозволило значно зменшити індукційний період механосинтезу твердих розчинів. Одержано нанорозмірні порошки з середнім розміром частинок до 150 нм. Розроблено технологічний режим виготовлення мішеней із нанорозмірних порошків твердих розчинів. Використання нанорозмірних порошків дозволило знизити температуру спікання на 400―450 оС.


ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, МЕХАНОСИНТЕЗ, МІШЕНІ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН