Конференції

Використання продукту утилізації автомобільних шин для синтезу карбіду хрому

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2609

Анотація

 Досліджено взаємодію оксиду хрому з вуглецем, отриманого після утилізації автомобільних шин, фазовий склад та морфологію одержаного порошкового продукту. Встановлено, що збільшення температури синтезу несуттєво впливає на формування карбіду хрому. Показано, що найменший середній розмір синтезованих частинок карбіду хрому складає 0,66 мкм.


ВУГЛЕЦЬ, ІНДУКЦІЙНА ПІЧ, КАРБІД ТА ОКСИД ХРОМУ, СИНТЕЗ, УТИЛІЗАЦІЯ ШИН