Конференції

Використання швидкості ультразвуку для дослідження особливостей формування структури псевдосплаву Fe―Cu―Mo

Є.О.Козирацький,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2617

Анотація

Представлено результати дослідження процесу формування псевдосплавів на основі системи F е―Cu―Mo за різних технологічних режимів. Дослідження проведено за такою методологією: аналіз зразків матеріалу як об’єкта акустичного контролю, акустичне моделювання, вимір акустичних характеристик, визначення характеристик пружності, порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів. Показано, що коректна постановка акустичних досліджень дозволяє ефективно використовувати ультразвукові методи для відпрацювання технології формування багатофазних порошкових матеріалів.


АКУСТИЧНІ МЕТОДИ, МІДЬ, МОДУЛЬ ЮНГА, ПСЕВДОСПЛАВ