ВПЛИВ ДОБАВОК МАГНІЮ НА СТРУКТУРУ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ

О.Сахін,
 
В.Ертурун
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2628

Анотація

Методами скануючої електронної мікроскопії та рентгенівського фазового аналізу досліджено структуру композиційних матеріалів на основі Al, отриманих низькоенергетичним помелом у вібраційному млині, пресуванням і спіканням в середовищі захисного газу, в залежності від кількості добавок магнію. Встановлено, що розмір зерна матриці зменшується в міру подрібнення кристалічної структури з підвищенням вмісту магнію в матеріалі.


МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШКОВА ТЕХНОЛОГІЯ