Конференції

ВИНИКНЕННЯ ДИФУЗІЙНОЇ ПОРИСТОСТІ У ПЛІВКАХ ІМПРЕГНОВАНИХ WBa-ТЕРМОКАТОДІВ М-ТИПУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕМІСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТОДІВ

 
Л.M.Капітанчук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2630

Анотація

Дана робота присвячена виявленню звʼязку емісійних характеристик імпрегнованих WВa-катодів М-типу зі змінами складу і структури плівки в процесі роботи катодів. Встановлено виникнення дифузійної пористості в плівках 49,5% Os–49,5% Ir–1% Аl і 50% Os–50% W, а також її вплив на емісійні характеристики катодів М-типу. Висловлено припущення про вплив дифузійної пористості плівок на зниження роботи виходу катодів М-типу внаслідок збільшення сумарної емітуючої площі з одного боку і зростання швидкості доставки барію і його сполук в емітерний шар завдяки полегшеним шляхам масопереносу з другого боку — як за механізмом кнудсенівської дифузії (потік атомів через пори), так і за механізмом поверхневої дифузії (по стінках пор). Деградація емісійних характеристик катодів М-типу спричинена деструкцією структури плівки. Експериментально доведено існування на емітуючій поверхні плівки катодів М-типу барійвмісних тривимірних кристалітів.


ВОЛЬФРАМ, ДИФУЗІЙНА ПОРИСТІСТЬ, ЕМІСІЯ, ІМПРЕГНОВАНІ WBA-КАТОДИ М-ТИПУ, ІРИДІЙ, ОСМІЙ, ПЛІВКA, ТРИВИМІРНІ КРИСТАЛІТИ