ЗНОШУВАННЯ БІОМЕДИЧНОГО ПОРИСТОГО СПЛАВУ Ni50–xTi50Cux ПРИ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Н.Шарма,
 
К.Кумар,
 
Г.Сінгх,
 
П.Шарма
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2633

Анотація

У сучасній парадигмі, навіть невелике зношування може змінити розміри пристроїв, особливо мікропристроїв. Еквіатомний сплав NiTi широко застосовується в техніці та медицині завдяки ефекту памʼяті форми, пластичності, біосумісності та стійкості до корозії. У цьому дослідженні мідь вводили у сплав NiTi у різній пропорції (від 0 до 10%) для вивчення особливостей та механізму зношування при різних навантаженнях і температурах (від 37 до 250 ºС). Результати зношування в парі WC–Ni 50–xTi50Cux (диск–палець) показали, що швидкість зношування збільшується з ростом навантаження і температури. Після певної температури швидкість зношування зменшується через виникнення проміжного шару. Мікротвердість сплаву також збільшується з підвищенням вмісту міді. Методами рентгенівської дифракції, енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії та скануючої електронної мікроскопії досліджено фазовий склад і зношування пари тертя. Для біомедичного використання рекомендовано стрижні Ni40Ti50Cu10, що мають малу швидкість зношування (для вияснення механізму зношування вивчали одну і ту ж поверхню при різному навантаженні). Для дослідження морфології вивчали дефрагментовані частинки при різних навантаженнях. Рентгенодифракційний аналіз показує, що добавки міді в сплав NiTi збільшують його зносостійкість завдяки формуванню проміжної фази TiNi0,8Cu0,2.

 


NITI, NITICU, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОШУВАННЯ