МЕЖА ПОДІЛУ ЦИРКОНІЙ–ТИТАН У КОМПОЗИТІ НА ОСНОВІ КЕРАМІКИ

П.Лада,
 
A.Міазга,
 
П.Базарник,
 
K.Koнoпка,
 
M.Шафран
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2634

Анотація

Одним із важливих аспектів у підготовці композиційних матеріалів є можливість реакції між компонентами. У системі ZrO2–Ti це може бути реакція між цирконієм і частинками титану в процесі спікання. У даній роботі вивчено межу поділу ZrO2/Ti у композитах 3Y-ZrO2–10% (об.) Ti. Композити виготовлено методами шлікерного лиття та наступного спікання проведено при 1450 ºС в середовищі аргону. Зразки для дослідження методами сканувальної та трансмісійної електронної мікроскопії підготовлено поліруванням та іонним бомбардуванням. Хімічний аналіз проведено методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії. Встановлено, що зчеплення між частинками титану та матрицею ZrO2 було безперервним. Результати рентгенівської спектроскопії, електронної мікроскопії та хімічного аналізу показали обмежену дифузію між компонентами. Створення нових фаз на межу поділу ZrO2/Ti не виявлено.


КОМПОЗИТ, МЕЖА ПОДІЛУ, ОКСИД ЦИРКОНІЮ, ТИТАН