ВПЛИВ СКЛАДУ ЕЛЕКТРОДІВ ЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ TiC–(Fe–Cr–Si–Al)НА ФОРМУВАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСО- І ЖАРОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ

Ю.Г.Ткаченко,
 
Д.З.Юрченко,
 
І.І.Тимофєєва,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2635

Анотація

Досліджено структуру, фазовий склад і твердість електродних матеріалів системи TiC–(Fe–9% Cr–1,5% Si–2% Al), одержаних методом гарячого пресування, а також фазовий склад, твердість, жаростійкість (при температурі 900 оС і витримкці 35 год) та опір абразивному зносу електроіскрових покриттів на сталевій підкладці. Використання розроблених електродних сплавів дозволило одержати покриття з товщиною 120–160 мкм (при загальній товщині зміцненого шару і перехідної зони 240–270 мкм) та мікротвердістю 8,5–14,5 ГПа (залежно від масової частки зв’язки в сплавах). Встановлено, що опір абразивному зносу і жаростійкість електроіскрових покриттів, одержаних із розроблених сплавів, у 2–3 рази вища порівняно з покриттями із твердих сплавів на основі ТіС зі зв’язками Co–Cr, Co–Ni та Ni–Mo.


ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ