СТРУКТУРНІ ВІДМІННОСТІ КЕРАМІКИ BaTiO3, ДЕАГЛОМЕРОВАНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВИМ ТА МЕХАНОХІМІЧНИМ МЕТОДАМИ

Зекі Аудін,
 
Селвін Тургут,
 
Хатіс Зехра Акбас
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2638

Анотація

Порошки титаната барію синтезовано у твердій фазі з використанням ультразвукового (5 хв) та механохімічного (12 ч) методів деагломерації. Структуру зразків досліджено з використанням інфрачервоної спектроскопії на основі перетворення Фурʼє (FT-IR) та рентгенівської діфрактометрії (XRD). Аналіз порошків методом растрової електронної мікроскопії (SEM) показав, що використання ультразвукової деагломерації значно зменшує розмір частинок і забезпечує високу ступінь однорідності за короткий час. Розраховано розмір частинок порошків для ультразвукової та механохімічної деагломерації: 44,7 і 80,4 нм, відповідно. Пресовки, спечені з порошку, гомогенізовані ультразвуковим методом, не виявили аномального росту зерен, їх розміри склали від 10 до 30 мкм. При використанні механохімічного методу для гомогенізації пресовка мала аномальний ріст зерен, розміри яких становили від 10 до 100 мкм. Результати показали, що обробка ультразвуком значно поліпшила структуру зразків за короткий час.


BATIO3, ДЕАГЛОМЕРАЦІЯ, ОБРОБКА УЛЬТРАЗВУКОМ, ПОДРІБНЕННЯ, РОЗМІР ЗЕРНА