ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ АНТИФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВІДХОДІВ СИЛУМІНУ

Т.А.Роїк,
 
О.А.Гавриш,
 
Ю.Ю.Вицюк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2651

Анотація

Проаналізовано закономірності формування структури та функціональних вла-стивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі шліфувальних відходів силуміну АК12ММгН з домішками твердого мастила МоS2. Такі матеріали призначені для роботи у вузлах тертя при підвищених навантаженнях 2,0–4,0 МПа і швидкостях ковзання 1,0−3, 0 м/с на повітрі. Показано вплив розробленої технології виготовлення таких матеріалів на їх структуру та триботехнічні властивості. Вивчено розподіл дисульфіду МоS2 у композиті з АК12ММгН-матрицею, його роль у реалізації механізму самозмащення, а також розподіл МоS2 і хімічних елементів пари тертя у контактній зоні при терті ковзанні в умовах, що відповідають реальним режимам експлуатації вузлів поліграфічної техніки. Встановлено, що тверде мастило рівномірно розподілене на тертьових поверхнях сполученої пари, воно обволікає всю фрикційну зону в процесі тертя контактного з’єднання. Продемонстровано, що трибоплівки, сформовані в присутності твердого мастила МоS2, забезпечують високі антифрикційні властивості композиційного матеріалу на основі відходів силуміну. Такі властивості матеріалу дозволяють форсувати режими експлуатації та розширюють можливості використання нових зносостійких композиційних матеріалів із вторинної сировини в контактних з’єднаннях поліграфічних машин.


АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ВУЗЛИ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛІВКА ТЕРТЯ, СИЛУМІН, ТВЕРДЕ МАСТИЛО, ТЕХНОЛОГІЯ, ШЛІФУВАЛЬНІ ВІДХОДИ