Конференції

ВПЛИВ ЧАСУ АЗОТУВАННЯ ТА РОЗМІРУ ЧАСТИНОК ПРЕКУРСОРА НА ВИХІД β-SIALON, СИНТЕЗОВАНОГО З КАЛЬЦИНОВАНОГО КАОЛІНІТУ

Халіл Арік,
 
Чингіз Багчі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2655

Анотація

Карботермічне відновлення та одночасне азотування (КВОА) природних алюмосилікатів методом отримання фаз системи Si–Al–O–N. Фази SiAlON застосовуються у високотехнологічній кераміці, для зношених деталей, різальних інструментів і вогнетривких матеріалів цільового призначення. У даному дослідженні вивчено карботермічне відновлення і реакції азотування каолініту, видобутого в районі Баликесір-Дювертепе (Туреччина). Середній розмір частинок каолініту для процесу КВОА становив 6,4; 4,67 і 2,29 мкм. Реакції змішування каолініту і вуглецевої сажі проводили при 1400 °С протягом 2, 4 і 8 год. КВОА проводили в печі з контрольованим середовищем в потоці азоту 4 см3/хв. Фазові перетворення, морфологію та хімічний склад усіх продуктів досліджено методами рентгенівської дифракції та сканувальної електронної мікроскопії. Результати показали, що більшість фазових перетворень у SiAlON відбувалося при 1400 °C протягом 8 год. При зменшенні середнього розміру частинок вихідного матеріалу перетворення каолініту на SiAlON збільшувалося.


SIALON, КАОЛІНІТ, НІТРИД КРЕМНІЮ, ТЕХНОЛОГІЧНА КЕРАМІКА