Конференції

ВПЛИВ ВМІСТУ TiB2 НА ХАРАКТЕР ЗНОШУВАННЯ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІЄВИХ МАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ AZ91, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Фатіх Айдін,
 
Явуз Сун,
 
М. Емре Туран
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2656

Анотація

Магнієві матричні композити AZ91, зміцнені частинками TiB2 (10, 20 і 30% (мас.)), отримано гарячим пресуванням. Досліджено мікроструктуру, густину, твердість, зношування та механічні властивості зразків. Аналіз мікроструктури показав, що зміцнювальна фаза розподілена досить рівномірно, але в області 30% (мас.) TiB2 чітко простежується часткова агломерація частинок. Рентгенофазовим аналізом виявлено фази Mg, Mg17Al12 і TiB2. Твердість і зносостійкість композиту AZ91 значно підвищуються зі збільшенням вмісту зміцнювальної фази. Присутність частинок TiB2 покращує 0,2% межу текучості та межу міцності на стиск, однак ці характеристики знижуються при вмісті TiB2 вище 20% (мас.). Зношування має окиснювальний і абразивний характер.


AZ91, TIB2, ЗНОШУВАННЯ, КОМПОЗИТ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА