Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al–Ti–Pt
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА СИСТЕМИ Al–Ti–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

Заїкіна О.В. , Хоружа В.Г., Корнієнко К.Є., Мелешевич К.А., Павлючков Д.В., Великанова Т.Я.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2659

Вперше досліджено характер фазових рівноваг у системі Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt при субсолідусних температурах. Встановлено, що, окрім відомих з літератури потрійних сполук τ1, τ2 та τ3 з кристалічними ґратками типу AuCu3, Th6Mn23+1 і MgZn2 відповідно, в системі при субсолідусних температурах утворюються ще 8 сполук, для трьох з яких відомо структурний тип. Це τ4 (ZrBeSi), τ5 (CrFe) та τ6 (дефектна структура типу Au4Al). На поверхні солідуса системи існує 31 ізотермічна площина. Всі площини утворені за участю потрійних сполук і твердих розчинів на основі подвійних, що присутні в обмежуючих системах. Найвища температура в даній області складів системи відповідає конгруентному утворенню фази TiPt (1830 ºС), найнижча — евтектиці  l  ⇄ <Al> + <Al21Pt5 у подвійній системі Al–Pt (655 ºС).


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА, ПОТРІЙНА СПОЛУКА, СТРУКТУРНИЙ ТИП, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #09/10 , C.111-124


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн