Конференції

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ПЕРСУЛЬФАТУ АМОНІЮ (NH4)2S2O8 ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ПОРИСТИХ СРІБНИХ КАТОДІВ, ЩО ДЕПОЛЯРИЗОВАНІ КИСНЕМ ПОВІТРЯ

В.О.†Лавренко,
   
О.Д.Золотаренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2660

Анотація

Встановлено постадійний механізм процесу відновлення, що відбувається у кислому середовищі внаслідок катодної деполяризації сульфату амонію (NH4)2SO4 (включає первинний процес синтезу пероксиду водню H2O2 на пористому срібному катоді за рівнянням 2H2O2 + 2SO2-4= S2O2-8  +O2↑ + H2O та головний кінцевий процес 2NH2+4 + S2O2-8 = (NH4)2S2O8)разом із анодною реакцією на платиновій пластині: 4HO-2 = 3O2↑ + 2H2O + 4e. Срібні катоди були виготовлені методами порошкової металургії (пресуванням нанопорошку срібла з діаметром частинок 10–30 нм за тиску 44,13 МПа та подальшим спіканням зразків у середовищі очищеного водню за температури 450 ºС). Сам срібний нанопорошок отриманий нами у вигляді окремих голчастих нанокристалів, що розгалужуються та попарно тримаються на Pt-пластині при електролізі у 2%-му розчині нітрату срібла AgNO3 із додаванням 1% азотної кислоти. Наностан отриманих порошків срібла було підтверджено нами методом БЕТ (Брунауера, Еммета, Теллера) з низькотемпературної адсорбції азоту. Встановлено, що внаслідок заміни промислових свинцевих катодів срібними катодами, деполяризованими киснем повітря, кількість використаної електроенергії знижується на 17.5%. При цьому деполяризаційні властивості пористого срібного катода не змінюються протягом 100 годин електролізу (NH4)2SO4.


ЕЛЕКТРОЛІЗ, МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ, ПЕРСУЛЬФАТ АМОНІЮ, ПОРИСТІ СРІБНІ КАТОДИ, ЩО ДЕПОЛЯРИЗУЮТЬСЯ ПРОДУВАННЯМ КИСНЕМ ПОВІТРЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, РАКЕТНА ТЕХНІКА, СУЛЬФАТ АМОНІЮ