ОСОБЛИВОСТІ ТВЕРДОСТІ І ЗНОСУ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ ТА ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ, ЗМІЦНЕНИХ B4C І SiC

Яхья Хішман Челік,
 
Eрол Кілічкар
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2662

Анотація

Перетворення металевих порошків в необхідну форму за допомогою методів порошкової металургії створює умови для економічно вигідного промислового виробництва. Це дозволяє виготовляти деталі складної форми з високою точністю, уникаючи механічної обробки. В даному дослідженні методом порошкової металургії були одержані алюмоматричні композити та гібридні композиційні матеріали з різним співвідношеннями B4C і SiC. Визначено мікротвердість та зноc отриманих композитних матеріалів. Випробування на знос проводили при постійній швидкості 0,5 м/с з навантаженням 5, 10 і 15 Н та відстанями ковзання 250, 500 і 750 м. Одержано зображення (SEM) композитних та гібридних матеріалів. Збільшення ступеня армування композитних матеріалів сприяло підвищенню твердості. Найбільшу твердість (58,7 HV) мав композитний матеріал, зміцнений 16% B4C. Збільшення ступеня армування сприяло підвищенню зносостійкості. Збільшення навантаження і відстані ковзання підвищувало знос. Обчислено мінімальну втрату маси: 18 мг при навантаженні 5 Н, відстані ковзання 250 м для композитного матеріалу, зміцненого 16% SiC.


АЛЮМОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, ГІБРИДНИЙ КОМПОЗИТ, ЗНОС, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ТВЕРДІСТЬ