Зносостійкість in situ композитів Ti—Si—Ga

       

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2668

Анотація

Вперше проведено дослідження триботехнічних властивостей in situ композитів системи Ti—Si—Ga. Показано, що сплави мають високу зносостійкість в жорстких умовах тертя без змазки в парі зі сталями Ст.45 та ШХ15 при високій швидкості ковзання (6 м/с). Cплав Ti—10Si—15Ga (% (ат.)) на основі інтерметалідної фази α2-Ti3Ga демонструє більш високий спротив зносу у порівнянні зі сплавом Ti—5Si—15Ga (% (ат.)) на основі α-Ti матриці. Повний текст


ІНТЕРМЕТАЛІДИ ТИТАНУ, СИЛІЦІЙ, ТИТАНОВІ IN SITU КОМПОЗИТИ, ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ