ВПЛИВ ЧАСТИНОК SiC НА СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО КОМПОЗИТУ AA6061/SiC, СФОРМОВАНОГО ФРИКЦІЙНИМ ПЕРЕМІШУВАННЯМ

М.Паідар,
 
М.Расулі,
 
М.Кенешлоо,
 
Х.Бабаі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2682

Анотація

Досліджено вплив швидкості переміщення і швидкості обертання інструменту на структурні властивості та зносостійкість поверхневих композитів 6061Al/SiC, сформованих фрикційним перемішуванням (FSP). Встановлено, що при збільшенні швидкості обертання з 630 до 2000 об/хв або зниженні швидкості переміщення з 150 до 30 мм/хв зносостійкість поліпшується. Підвищення зносостійкості обумовлено прийнятним розподілом частинок SiC в металі основи. Крім того, отримані дані вказують на те, що значне зменшення среднього розміру зерна в зоні перемішування відбувається за рахунок збільшення швидкості обертання і зниження швидкості переміщення.


AL/SIC КОМПОЗИТ, ФРИКЦІЙНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ, ШВИДКІСТЬ ЗНОСУ, ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ