Конференції

НАДТВЕРДІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКИ АБРАЗИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ АЛМАЗУ ТА КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ З ВУГЛЕЦЕВОЮ ЗВ’ЯЗКОЮ

В.Г.Полторацький
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2685

Анотація

Наведено результати досліджень, спрямованих на створення абразивних надтвердих композиційних матеріалів на основі вихідних порошків алмазу і кубічно-го нітриду бору з вуглецевою зв’язкою. Матеріали синтезовано при тисках нижче атмосферного в умовах формування конденсованого вуглецю, що виділяється при розкладанні вуглеводнів в інтервалі температур Т = 1273 – 1523 K. Встанов¬лено, що застосування таких матеріалів у вигляді полікристалічних гранул (частинок) є ефективним для отримання шліфувального та полірувального інструменту з підвищеними експлуатаційними властивостями.


АБРАЗИВНІ НАДТВЕРДІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, АЛМАЗ, ВУГЛЕЦЕВА ЗВ’ЯЗКА, КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ, ПАСТИ, ШЛІФПОРОШКИ, ШЛІФУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ