ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУГ У ВИСОКОПОРИСТІЙ ВОЛОКНИСТІЙ КЕРАМІЦІ НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ

Л.Н.Рабінський,
 
К.Л.Кузнєцова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2686

Анотація

Із застосуванням числового експерименту визначено залишкові температурні напруги, що виникають у пористих волокнистих керамічних матеріалах на основі нітриду кремнію за наявності в них армуючих дисперсних включень. Розрахунки проведено в рамках нестаціонарної лінійної термопружності у пов’язаній постановці. При цьому вихідний стан, за якого у середовищі відсутні внутрішні напруги, реалізується під час синтезу матеріалу за високих температур. Моделювання проведено на тривимірних представницьких фрагментах волокнистих структур, що генеруються з використанням випадкових алгоритмів, з урахуванням заданих параметрів мікроструктурної будови матеріалів. Показано вплив об’ємного вмісту і розмірів наповнювачів у вигляді сферичних включень карбіду кремнію на залишкові температурні напруги. Розрахунками встановлено, що рівень залишкових напруг, які виникають, зазвичай перевищує межу міцності розглядуваних пористих матеріалів.


ВОЛОКНИСТА ВИСОКОПОРИСТА МАТРИЦЯ, ЗАЛИШКОВІ ТЕМПЕРАТУРНІ НАПРУГИ, КОМПОЗИТ, НІТРИД КРЕМНІЮ, ПОВ’ЯЗАНА ЗАДАЧА ТЕРМОПРУЖНОСТІ, СФЕРИЧНЕ ВКЛЮЧЕННЯ