КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МАГНІЮ ДЛЯ НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ БАТАРЕЙ

Ю.В.Вербовицький,
 
Н.Ю.Журіна,
 
І.Ю.Завалій,
 
Т.М.Засадний
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2689

Анотація

Методом механічного розмелу у аргоні синтезовано аморфні композити складів MgNi та MgNi0,5Co0,5. Електроди на основі композитів характеризуються високими початковими значеннями розрядної ємності: 872 мА • год/г для MgNi та 309 мА• год/г для MgNi0,5Co0,5. Циклічна тривкість (S30) електроду на основі MgNi0,5Co0,5 (42%) є дещо кращою порівняно із MgNi (26%). Зменшення ємності електродів пов’язане із об’ємними та корозійними процесами. За глибокого розряду електродів зростання відносної ємності для MgNi0,5Co0,5 є більшим порівняно із MgNi.


ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КОМПОЗИТ, МАГНІЙ, НІКЕЛЬ