ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ, ЗМІЦНЕНИХ SiC, ПРИ ПОДРІБНЕННІ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ

В.Ертурун,
 
О.Шахін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2690

Анотація

Зміцнені SiC порошки Al–Mg–Si змішували в кульовому млині протягом різного часу з метою вивчення можливого впливу різного часу подрібнення на кінцеву мікроструктуру та властивості матеріалів. Механічно леговані порошкові суміші спікали в захисному газовому середовищі (аргоні) для отримання заготовки. Потім заготівки полірували, а мікроструктуру їх вивчали методом скануючої електронної мікроскопії (SEM). Фазовий склад порошкових сумішей визначали методом рентгенівської дифракції. Розміри кристалів порошків розраховували з використанням дифракційних піків за формулою Шеррера. Виявлено, що частинки SiC рівномірно розподілені в композитній матриці. Відзначено, що при збільшенні часу подрібнення зменшується розмір зерен матриці через зменшення розміру кристала. При збільшенні часу подрібнення збільшується деформаційне зміцнення частинок порошку, твердість і, отже, крихкість композиту.


МЕТАЛОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, СПІКАННЯ