ВПЛИВ МОРФОЛОГІЇ ТА ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ПОРОШКІВ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ МАРКИ ВТ20 НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЕНИХ ПОКРИТТІВ

З.А.Дурягіна,
 
І.А.Лемішка,
 
А.М.Тростянчин,
 
В.В.Кулик,
 
С.Г.Швачко,
 
Т.Л.Тепла,
 
Е.І.Плешаков,
 
Т.М.Ковбасюк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2691

Анотація

Досліджено морфологію поверхні, визначено мікротвердість та пластичність покриттів на основі порошків титанового сплаву ВТ20 з частинками сферичної та несферичної форми різного фракційного складу. Показано, що наплавлені покриття на основі порошків з частинками несферичної форми характеризуються більш дрібнозернистою структурою та не поступаються мікромеханічними властивостями покриттям на основі порошків з частинками сферичної форми. Встановлено, що покриття на основі порошків фракції −160+40 мкм характеризуються оптимальним співвідношенням мікротвердості, пластичності та границі плинності незалежно від їх морфології.


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ, НЕСФЕРИЧНІ ТА СФЕРИЧНІ ЧАСТИНКИ ПОРОШКУ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРОШКИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ