ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА СИСТЕМИ Al–Ti–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

О.В.Заїкіна,
 
В.Г.Хоружа,
  
Д.В.Павлючков,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2694

Анотація

На базі результатів дослідження структури, фазового складу та вимірювання температур ліквідуса литих сплавів системи Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt, отриманих комплексом методів, вперше побудовано проекцію поверхні ліквідуса системи на концентраційний трикутник. Встановлено, що на поверхні ліквідуса потрійним фазам τ1– τ9, τ11 та подвійним, що утворюються в обмежуючих системах, і твердим розчинам на основі компонентів відповідають 23 поля первинної кристалізації. Визначено їх протяжність, положення моноваріантних кривих і нонваріантних точок. Поверхня ліквідуса існує в інтервалі температур від 1830 °С (відповідає конгруентному плавленню сполуки TiPt) до 655 °С (температура евтектики

l ⇄ <Al>+<Al21Pt5> у подвійній системі Al–Pt).


ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ПОЛЕ ПЕРВИННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ, ПОТРІЙНА ФАЗА, СПОЛУКА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ