Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА СИСТЕМИ Al–Ti–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

Заїкіна О.В. , Хоружа В.Г., Корнієнко К.Є., Павлючков Д.В., Мелешевич К.А., Веліканова Т.А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2694

На базі результатів дослідження структури, фазового складу та вимірювання температур ліквідуса литих сплавів системи Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt, отриманих комплексом методів, вперше побудовано проекцію поверхні ліквідуса системи на концентраційний трикутник. Встановлено, що на поверхні ліквідуса потрійним фазам τ1– τ9, τ11 та подвійним, що утворюються в обмежуючих системах, і твердим розчинам на основі компонентів відповідають 23 поля первинної кристалізації. Визначено їх протяжність, положення моноваріантних кривих і нонваріантних точок. Поверхня ліквідуса існує в інтервалі температур від 1830 °С (відповідає конгруентному плавленню сполуки TiPt) до 655 °С (температура евтектики

l ⇄ <Al>+<Al21Pt5> у подвійній системі Al–Pt).


ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ПОЛЕ ПЕРВИННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ, ПОТРІЙНА ФАЗА, СПОЛУКА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #11/12 , C.108-115


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн