Конференції

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВЕРДИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 10Sc1CeSZ ТА 8YSZ КЕРАМІЧНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

І.В.Бродніковська,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2696

Анотація

Досліджено загальну йонну провідність, провідність зерна та міжзеренних прошарків традиційних (8YSZ) та перспективних (10Sc1CeSZ) електролітів керамічних паливних комірок. Зразки спечено при температурі 1400 °С, за якої досягається найвища йонна провідність, як було показано раніше. Загальна провідність електролітів 10Sc1CeSZ при 600 °C становила від 0,019 до 0,046 С/см залежно від виду сировини, а 8YSZ — 0,059 С/см; значення енергії активації — відповідно 0,88–1,07 еВ та 1,04 еВ. В електролітах YSZ переважає міжзеренна провідність через високу ентальпію асоціації в зерні нижче 560 °C, що залежить від розміру катіонів добавки. В електролітах 10Sc1CeSZ перенесення зарядів відбувається переважно по зерну: основний внесок в міжзеренний опір чинять сегрегації SiO2 по границях зерен — в технічно чистих матеріалах і контакти зерно–зерно — в матеріалах високої чистоти. Міжзеренний опір спадає вдвічі в присутності домішок Al2O3, які чинять “зв’язуючий” вплив на сегрегації SiO2.


ЕЛЕКТРОЛІТИ 8YSZ, 10SC1CESZ, ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ, ІОННА ПРОВІДНІСТЬ, КЕРАМІЧНІ ПАЛИВНІ КОМІРКИ