Конференції

Вивчення особливостей процесу висолювання фуллеріта з насиченого розчину С60 в толуолі.
II. Турбулентне змішування реагентів

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології - Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2013, Т.11, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2701

Анотація

У роботі розглянуто особливості процесу висолювання фуллеренових молекул С60 з насиченого розчину в толуолі. За допомогою просвітної і сканівної електронних мікроскопій вивчено морфологію кристалів фуллериту, що утворюються. За допомогою методи спектрофотометрії показано, що внаслідок зміни температури системи на кривій розчинности для насиченого розчину утворюється концентраційний гістерезис. Знаходження системи в певній точці кривої розчинности визначає стан фуллеренової молекули в розчині. Це, в свою чергу, визначає як морфологію, так і ступінь кристалічности фуллериту, що висолюється. Дуалізм молекули фуллерену уможливлює формувати нею в розчинах як справжні розчини, так і колоїдні.


ВИСОЛЮВАННЯ МОЛЕКУЛ С60, КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ГІСТЕРЕЗИС, МОРФОЛОГІЯ КРИСТАЛІВ, ПЕМ, СЕМ, СПЕКТРОФОТОМЕРІЯ, ФУЛЛЕРИТ