Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Статистико-термодинамічна теорія Р—с—Т-залежностей тригідрида цирконій-нікелевого сплаву ZrNiH3

Загінайченко С.Ю., Матисіна З.А., Щур Д.В., Зарицький Д.О., Поліщук М.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2724

На підґрунті молекулярно-кінетичних уявлень розроблено теорію розчинности водню в металіді Zr—Ni еквіатомового складу. Визначено функціональну залежність вмісту Гідроґену в кристалі від температури та тиску. Обумовлено, що процеси сорбції водню реалізуються при досить малих тисках (порядку 1 атм.) та низьких температурах (порядку кімнатної). Розраховано ізотерми та ізоплети розчинности водню. Встановлено можливість прояву гістерезного ефекту. Показано, що залежність натурального логарифму тиску від оберненої температури для досліджуваного стопу є строго лінійною. Результати теоретичних розрахунків зіставлено з численними експериментальними даними.


«Металофізика та новітні технології» - : Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2015 , Т.37 , #4 , C.455-473


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн