Конференції

Математична модель спонтанного утворення шаруватих конденсатів при електронно-променевому випаровуванні-конденсації бінарних систем Cu—Mo (Cr)

В.Д.Курочкін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2727

Анотація

Методом Монте-Карло розраховано кінетику конкурентного росту криста¬літів бінарних систем при електронно-променевому випаровуванні-конденсації, їх склад та розміри в залежності від співвідношення потоків атомів компонентів, концентрації центрів кристалізації та ймовірності утворення зародків, яка є функцією поточного стану процесу. На прикладі систем Cu—Mo (Cr) показано, що такий механізм призводить до S-подібної залежності вмісту певного компонента від його частки в сумарному потоці атомів. Встановлено, що незначні флуктуації температури розплавів, а також можливі в системі при певних умовах автоколивання призводять до утворення шаруватих конденсатів. На основі розрахованих структур кристалітів знайдено залежність питомого опору шарів від їх складу, яка добре узгоджується з експериментом та розрахунками за відомими емпіричними формулами.


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО, СИСТЕМИ CU—MO (CR), ШАРУВАТІ КОНДЕНСАТИ