Обчислення лінійного коефіцієнта термічного розширення металевих ВЕС з перших принципів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2731

Анотація

За допомогою методу псевдопотенціалу обчислено енергії електрон-іонної системи для металевого сплаву 0,142Al—0,143Fe—0,14Ti—0,143Zr—0,143V—0,143Hf—0,143Cr. Показано, що реалізується в основному ОЦК структура. Обчислено лінійний коефіцієнт термічного розширення сплаву за допомогою квазігар-монійного наближення.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОН-ІОННОЇ СИСТЕМИ, ЛКТР, МЕТОД ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ