Атомна будова аморфного SiCN

  
Р.В.Шевченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2732

Анотація

Методом першопринципної молекулярної динаміки отримано аморфний Si43C43N42. За допомогою парної кореляційної функції та функції розподілу кутів між зв’язками досліджено отриману атомну структуру. Виявлено, що в найближчому оточенні атомів Si та N відсутні однойменні атоми. В най-ближчому оточенні атомів С представлено всі атоми. Кути між зв’язками між атомами близькі до 120°.


КАРБОНІТРИД КРЕМНІЮ, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА