Конференції

Розрахунок параметрів катодного захисту відрізка трубопроводу за умови відшарування ізоляції від його поверхні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2741

Анотація

Побудовано математичну модель електричного поля відрізка трубопроводу з відшаруванням ізоляції від його поверхні. Виконано розрахунки потенціалу та густини струму. Показано, що в області відшарування неповний захист поверхні споруди наближається до повного зі зростанням захисного потенціалу. В такому випадку ізоляція втрачає захисні властивості.


ВІДШАРУВАННЯ, ГУСТИНА СТРУМУ, ПОТЕНЦІАЛ