Конференції

Врахування теплообміну фронту дроблення та ущільнення зруйнованого матеріалу з матеріалом, прилеглим до нього, в моделі розширення сферичної порожнини

   
О.О.Прядко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2748

Анотація

Подано наближену модель теплообміну в матеріалі поблизу фронту дроблення і ущільнення зруйнованого матеріалу, що утворюється з проникненням довгого високошвидкісного ударника в крихкий матеріал, засновану на моделі розширення сферичної порожнини і співвідношеннях, які визначають температурний стрибок на фронті, зумовлений стрибком тиску. Модель дозволяє уточнити поведінку матеріалу перешкоди і врахувати зміну його властивостей від температури в процесі проникнення, підвищуючи прогнозуючу здатність моделей проникнення типу Алєксєєвського—Тейта. Наведено постановку задачі, її чисельну реалізацію та схему розрахунку.


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОНИКНЕННЯ, СФЕРИЧНА ПОРОЖНИНА, ТЕРМІЧНІ ЕФЕКТИ