Теоретична міцність і межа плинності кристалів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2750

Анотація

З зіставлення значень міцності, отриманих емпіричним законом Холла―Петча і квантово-механічним розрахунком, з урахуванням залежності від розміру кристала виведено співвідношення, яке описує зв’язок між межею плинності (або міцністю на відрив) та теоретичною міцністю кристалів з щільноупакованими атомними площинами.


АПРІОРНИЙ ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ЕНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ АТОМНИХ ПЛОЩИН, НАНОМАТЕРІАЛ, НАНОЧАСТИНКИ