Конференції

Вплив характеру переносу тепла на термокінетичні траєкторії процесів синтезу інтерметалідів NiAl3 та Ni3Al

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2756

Анотація

На основі синергетичної моделі за допомогою комп’ютерного експерименту співставлено вплив механізмів переносу тепла на характер зміни температури під час синтезу інтерметалідів NiAl3 і Ni3Al. Встановлено, що перенесення енергії випромінюванням відіграє основну роль в тепловій поведінці реакційної системи.


ІНТЕРМЕТАЛІДИ, НІКЕЛЬ―АЛЮМІНІЙ, СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ, ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ