Конференції

ВПЛИВ МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ЕВТЕКТИЧНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ WC–W2С, ЛЕГОВАНОГО МОЛІБДЕНОМ, НА ЙОГО СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ

І.Ю.Троснікова,
 
П.І.Лобода,
 
О.П.Карасевська
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2789

Анотація

Методами растрової та просвітлювальної електронної мікроскопії і рентгенофазового аналізу виявлено, що під час кристалізації з розплаву евтектичного сплаву системи WC–W2С, легованого 5% (мас.) молібдену, в умовах виплавки в печі Таммана, електронно-променевого оплавлення та відцентрового розпилення змінюється швидкість його охолодження. Це призводить до збільшення розмірів фазових складових у 2–2,5 рази та зменшення їх кількості, а також зниження напружень стиснення (в матричній фазі W2C) та розтягування (у включеннях WC, Mo2C і (W, Mo)2C)) у 2 та більше разів. Наслідком таких змін є збільшення в 1,5 рази твердості та в 2 рази — міцності легованого реліту, який широко використовується для наплавки деталей машин і механізмів, що функціонують в умовах абразивного зношування і великих динамічних навантажень.


КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, ЛЕГУВАННЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, МОЛІБДЕН, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН, ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ