Конференції

СПІКАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ITO-МІШЕНЕЙ З ДОДАВАННЯМ Bi2O3–ZnO

Ю-Джі Чен,
 
Фей Ліанг,
 
Цзя-сян Лю
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2792

Анотація

Мішені з оксиду індію-олова (ITO), отримані спіканням під тиском у кисневому середовищі с додаванням Bi2O3–ZnO, характеризуються високою густиною та низьким питомим електричним опором. Відносну густину, мікроструктуру та електричні властивості мішені можна регулювати зміною температури спікання (від 1350 до ~1550 °C) и вмісту добавки Bi2O3–ZnO. Результати показали, что температура спікання ITO-мишені з Bi2O3–ZnO знижувалась із 1550 до 1400 °C, а максимальна відносна густина (99,3%) и найменший питомий електричний опір (7,32 • 10–4 Ом • см) були досягнуті при температурі спікання 1400 °С и вмісті 8% (мас.) Bi2O3–ZnO. Концентрация носіїв зменшувалась при збільшенні вмісту Bi2O3–ZnO та температури спікання: спочатку рухливість зростала, а згодом (вище 1400 °С) знижувалась із зростанням температури спікання.


BI2O3, ZNO, МІШЕНІ З ОКСИДУ ІНДІЮ-ОЛОВА, ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР, СПІКАННЯ