ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ ПРИ ТЕРТІ ПОКРИТТЯ CrN, НАНЕСЕНОГО МЕТОДОМ КАТОДНО-ДУГОВОГО ІОННОГО ОСАДЖЕННЯ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Шен Хуей,
 
Чжао Вень,
 
Зу Шоую,
 
Конг Децзюнь
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2793

Анотація

Покриття CrN нанесено на твердосплавні (YT14) ріжучі інструменти методом катодно-дугового іонного осадження. Методами сканувальної електронної мікроскопії та рентгенівської дифракції проаналізовано морфологію покриття у розрізі та його фазовий склад. Високотемпературним трибометром досліджено коефіцієнти тертя покриття CrN при навантаженнях 3, 5 і 7 Н, проаналізовано вплив навантажень на показники зносу при терті покриття CrN. Результати показують, що хімічні елементи дифундують до границь покриття CrN з основою. Сeредній коефіцієнт тертя покриття CrN при навантаженнях 3, 5 і 7 Н становить 0,4318, 1,1586 и 0,4955 відповідно. Механізм зношування — це, перш за все, абразивний знос, що супроводжується окиснювальним і адгезивним зносом. Покриття CrN має високу зносостійкість при навантаженні 3 Н, а при навантаженні 7 Н воно зношується.


КАТОДНО-ДУГОВЕ ІОННЕ ОСАДЖЕННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ, МОРФОЛОГІЯ, ПОКРИТТЯ CRN