ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt
III. ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ СИСТЕМИ Al—Ti—Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

О.В.Заїкіна,
 
В.Г.Хоружа,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2794

Анотація

На базі результатів дослідження литих і відпалених при субсолідусних температурах сплавів системи Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt вперше побудовано діаграму плавкості та реакційну схему системи. Встановлено, що потрійні сполуки τ3, τ4 та τ8 утворюються конгруентно за участю рідини, сполуки τ1, τ2, τ5, τ6, τ7, τ9 та τ11 — за перитектичними реакціями. Всі сполуки беруть участь у фазових рівновагах за участю рідкої фази, утворюючи при цьому 31 чотирифазну і 28 трифазних нонваріантних рівноваг, які реалізуються при температурах від 1410 до 660 ºС.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, НОНВАРІАНТНА РІВНОВАГА, ПОТРІЙНА СПОЛУКА, РЕАКЦІЙНА СХЕМА, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ