ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2–AlN

 
А.Д.Панасюк,
 
І.О.Подчерняєва,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2796

Анотація

Досліджено механізм окиснення композиційної кераміки системи ZrB2–MoSi2–AlN в діапазоні температур 1550–1680 оС. Визначено етапи дослідження, встановлено фазовий склад і структуру окалини. Виявлено двоє головних шарів окалини. При температурі ~1550 °С утворюється зовнішній шар, що складається з SiO2 (β-кристобаліт) і твердого розчину Al2O3–SiO2, в якому присутній МоО3. При 1680 °С на межі з вихідною поверхнею кераміки утворюється шар колоній кристалів оксиду цирконію, який є ефективним захисним бар’єром від дифузії кисню в об’єм зразка.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, КЕРАМІКА, НІТРИД АЛЮМІНІЮ