ВПЛИВ МОЛЯРНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ СИРОВИНИ ТА ДОБАВКИ МАГНІЮ НА МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТУ АЛЮМІНІД ТИТАНУ–ОКСИД АЛЮМІНІЮ

Разіє Хошал,
 
Алі Хосеінзаде
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2797

Анотація

Досліджено вплив молярного співвідношення вихідного матеріалу (оксиду титану та алюмінію) і добавки магнію на механізм утворення композиту алюмінід титану–оксид алюмінію. На першому етапі було використовано три суміші з молярними співвідношеннями оксиду титану до алюмінію: 1,5 : 6,5; 1,5 : 3,5 і 3 : 5 без магнію, а на другому етапі — ті ж суміші з добавкою 2% (мас.) Mg. Критичні температури для кожного співвідношення визначали диференційно-термічним аналізом. На основі цих результатів проведено термічну обробку. Встановлено, що зі збільшенням вмісту алюмінію реакції прискорюються завдяки злиттю субреакцій, що згодом спричиняє зменшення кількості перехідних фаз. Добавка магнію на другому етапі експериментів спричиняла зниження температури і прискорення реакції, внаслідок чого утворювалась евтектика зі зниженою температурою плавлення.


АЛЮМІНІД ТИТАНУ, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ, МАГНІЙ, МЕХАНІЗМ, МОЛЯРНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ