ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЄВРОПИ У 2025 р. — ПРОГНОЗ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

 
Л.І.Чернишев,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2799

Анотація

Стаття знайомить з десятирічним прогнозом розвитку європейської порошкової металургії, зробленим Європейською асоціацією порошкової металургії. Розглянуто перспективи розвитку виробництва конструкційних деталей, твердосплавного і діамантового інструментів, аддитивного способу виготовлення деталі, інжекційного формування і гарячого ізостатичного пресування. Підкреслюється, що для успіху галузі мають бути задіяні всі ланки ланцюжка, що забезпечує випуск продукції порошкової металургії.


АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО, АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ, ГАРЯЧЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, ІНЖЕКЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ, КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ, МАРКЕТИНГ, ОСВІТА, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СТІЙКИЙ РОЗВИТОК, ТВЕРДОСПЛАВНИЙ ІНСТРУМЕНТ