ОТРИМАННЯ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Ніраж Шарма,
 
Гурпріт Сінгх,
 
Пардіп Шарма,
 
Аміт Сінгла
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2814

Анотація

Зроблено спробу виготовити зразок магнієвого сплаву методом порошкової металургії. Зважаючи на чутливість матеріалу, зроблено правильний вибір середовища спікання. Магнієвий порошок разом з іншими порошками змішували у високоенергетичному кульовому млині. Досліджено вплив вихідних параметрів, таких як тиск ущільнення, температура та тривалість спікання, на пористість, мікротвердість і зміну розмірів. Тиск ущільнення та температура спікання справляють значний вплив на пористість та мікротвердість. Для мікротвердості позитивную роль відіграє збільшення тиску ущільнення. Максимальне значення пористості не перевищувало 37,41%. Об’ємне збільшення після спікання коливалось від 2 до 4,3%. Результати щодо пористості та мікротвердості були підтвердждені методами сканувальної електронної мікроскопії та рентгенівської дифракції.


ЗМІНА РОЗМІРІВ, МАГНІЄВИЙ СПЛАВ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ