ПРО ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ WC–Co
ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНІ ТВЕРДІ СПЛАВИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2815

Анотація

Праналізовано дослідження щодо створення твердих сплавів з градієнтною структурою, тобто структурою, яка плавно змінюється по перерізу або об’єму зразка. Такі матеріали отримали назву функціонально-градієнтних твердих сплавів, і вони характеризуються підвищеною зносостійкістю при заданому рівні твердості. Зазначено три підходи в створенні функціонально-градієнтних твердих сплавів, котрі реалізуються в Україні, Європі та США. Ці підходи базуються на єдиному явищі — міграції рідкого кобальту із однієї зони твердого сплаву в іншу, яка відрізняється від першої зони розміром частинок карбіду вольфраму, кількістю рідкої фази та вмістом вуглецю. Різниця в підходах стосується технологічних особливостей процесу підготовки та спікання зразків при одержанні градієнтної структури. Описано також різні методи отримання твердих сплавів з градієнтною структурою. Досліджено нові можливості технології мундштучного пресування виробів з нерівномірною структурою у перерізі. Описано умови отримання довгомірних виробів із твердих сплавів з комірчастою (чи “стільниковою”) структурою шляхом пресування елементів структури через фільєру з отвором визначеної форми.


ВʼЯЗКІСТЬ РУЙНУВАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ, ТВЕРДІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИЙ МАТЕРІАЛ