СТВОРЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ЧАСТИНКАМИ НАНОСРІБЛА НА ІМПЛАНТАТАХ ІЗ БІОАКТИВНИМ ПОКРИТТЯМ

Л.Д.Кістерська,
 
О.Б.Логінова,
   
В.М.Ткач,
 
А.М.Панова,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2817

Анотація

Методами електронної мікроскопії досліджено наночастинки срібла, безпосередньо нанесені на поверхню гідроксиапатиту плазмовим диспергуванням у вакуумі. Вивчено бактерицидну активність наносрібла на кісткових імплантатах щодо патогенів Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Встановлено, що нанесення наночастинок срібла методом плазмового диспергування у вакуумі на покриття з гідроксиапатиту чинить антибактеріальний вплив на всі досліджені тест-культури мікроорганізмів.


БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ, ГІДРОКСИАПАТИТ, КІСТКОВІ ІМПЛАНТАТИ, НАНОЧАСТИНКИ АG, ПЛАЗМОВЕ НАНОДИСПЕРГУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ЕЛЕМЕНТІВ, РОЗПОДІЛ ЗА РОЗМІРОМ, СТЕХІОМЕТРІЯ