ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Ni–Sb

К.Ю.Пастушенко,
  
П.П.Левченко,
 
М.О.Шевченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2821

Анотація

Методом калориметрії вивчено термохімічні властивості сплавів системи Ni–Sb при 1241, 1363 і 1457 К в інтервалі складів 0 ≤ хNi ≤ 0,5. За моделлю ідеальних асоційованих розчинів (ІАР) розраховано термодинамічні властивості інтерметалідів і розплавів системи Ni–Sb. Мінімальне значення ентальпії змішування вивчених рідких сплавів складає –26,9 кДж/моль при хNi = 0,58, шо корелює з аналогічними літературними даними. З власних та відомих з літератури даних прогнозовано ентальпії утворення розплавів та моностибідів ряду подвійних систем Sb–3d-перехідний метал.