Конференції

ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКІВ ВОЛЬФРАМУ ТА ЙОГО КАРБІДУ

В.В.Малишев,
 
Н.Ф.Кущевська
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2823

Анотація

Розроблено спосіб переробки відходів твердих розчинів карбіду вольфраму–кобальту анодним розчиненням у потенціостатичному режимі в розчинах фосфорної кислоти. Запропоновано механізм їх розчинення залежно від значення потенціалу електрода. Розроблено спосіб екстракції вольфраму з вольфрамових концентратів із хлоридно-метасилікатних розплавів. Встановлено умови розділення вольфраму і рудних складових між речовинами, які не змішуються між собою.


АНОДНЕ РОЗЧИНЕННЯ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЕКСТРАКЦІЯ, ВОЛЬФРАМОВІ РУДИ І КОНЦЕНТРАТИ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, КОБАЛЬТ, КОЕФІЦІЄНТ ПОДІЛУ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ, ХЛОРИДНО-МЕТАСИЛІКАТНІ РОЗПЛАВИ