ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА МІДІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ

Л.Д.Кістерська,
 
О.Б.Логінова,
 
С.О.Лисовенко,
 
В.М.Ткач
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2834

Анотація

Методами електронної й атомно-силової мікроскопії досліджено наносуспензії срібла у харчовому гліцерині (концентрація 50 мг/л) та суміші срібла і міді (концентрація 85 та 25 мг/л відповідно), а також наночастинки срібла та міді, безпосередньо нанесені на поверхню кремнієвої підкладка за допомогою локалізованого іонно-плазмового розпилення при катодних напругах 1000 та 1600 В. Для порівняння досліджено зразок колоїдного срібла (концентрація 12 мг/л) компанії NSP (“Nature’s Sunshine Products”). Зразки з різних партій наносуспензій срібла та суміші срібла і міді складаються з незалежних монокристалічних частинок та їх агрегатів, а зразки колоїдного срібла NSP представлені переважно окремими частинками. Показано, що характеристичний діаметр частинок, отриманих безпосередньо в процесі розпилення при різних катодних напругах, залежить від енерговнесення: при більших катодних напругах розмір наночастинок зростає, проте субструктура в частинках великих розмірів не вивляється.


КОЛОЇДНИЙ РОЗЧИН, НАНОСУСПЕНЗІЯ АG ТА CU, ПЛАЗМОВЕ НАНОДИСПЕРГУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ЧАСТИНОК ЗА РОЗМІРАМИ