МІКРОСТРУКТУРНІ ТА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРИСТОГО ЗАЛІЗА, ОТРИМАНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ

Мінчжоу Су,
 
Хоймен Ван,
 
Цяолін Чжоу,
 
Чан Чень
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2838

Анотація

При отриманні пористих металів з високою температурою плавлення широкого поширення набув метод із застосуванням пороутворювача. Пороутворювачем слугував подрібнений кукурудзяний крохмаль з дрібнішими частинками (середній розмір 11,4 мкм), ніж частинки залізних порошків (середній розмір 25,5 мкм). Після спікання в інтервалі температур 1100–1250 °C впродовж 2 год отримано пористе залізо з мікропористістю від 37.9 до 48.9%. Ступінь підвищення мікропористості був набагато меншим, ніж об’ємна доля кукурудзяного порошку, оскільки певна кількість кукурудзяного порошку зосередилась у вже сформованих мікропорах між частинками порошку заліза. Об’ємна усадка збільшилась з підвищенням добавки кукурудзяного порошку і/або температури спікання. До того ж, межа плинності на стиск становила 108 ±  8 МПа, 77 ± 26 МПа і 61 ± 31 МПа для добавок кукурудзяного крохмалю 0, 20 і 40% (об.) відповідно. Висока температура спікання може зменшити негативний вплив добавок кукурудзяного крохмалю на межу плинності. Досконалі контакти між частинками залізного порошку відповідають спіканню при 1250 °C, що вказує на необхідність застосування високих температур для отримання пористого заліза з підвищеними механічними властивостями.


МЕТОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОРОУТВОРЮВАЧА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОПОРА, ОБ’ЄМНА УСАДКА, РОЗМІР ЧАСТИНОК ПОРОШКУ