Конференції

Синтез і властивості нанокристалічного порошку складу 90 мас. % ZrO2(Y2O3,CeO2) – 10 мас. % Al2O3

 
О.В.Шевченко,
   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Неорганічні матеріали, 2008, Т.44, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/284

Анотація

Нанокристалічний порошок у системі ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3 в області з високим вмістом ZrO2 отримано при гідротермальній обробці суміші сумісно осаджених гідроксидів. Досліджено зміну властивостей порошку при термічній обробці в інтервалі температур 400-1300°С. Висловлено припущення про те, що метастабільність фазового складу обумовлена структурними і розмірними чинниками, а також ефектом взаємного гальмування росту первинних частинок ZrO2 і Al2O3. При різних умовах спікання із цього порошку отримано керамічні матеріали, критичний коефіцієнт в’язкості руйнування яких змінюється від 6,4 до 16,8 МПа•м 0,5.