ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ АЛЮМОМОЛІБДЕНОВИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГЕЛЕВОГО ЛИТТЯ

П.Лада,
 
A.Міазга,
 
М.Загорська,
 
Ю.Зігмунтович,
 
K.Koнoпка
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2840

Анотація

Вивчено металокерамічні композитні матеріали, отримані з викристанням методу гелевого лиття. Через обмежені можливості виготовлення виробів складної форми класичними методами порошкової металургії (зокрема, ізостатичним або одновісним пресуванням) останнім часом у виробництві керамічних матричних композитів широко застосовуються колоїдні процеси. Для отримання композитів Al2O3–10% (об.) Мо використано метод гелевого лиття з подальшим спіканням в аргоні. Описано вибрані фізичні властивості і фазовий склад. Методом сканувальної електронної мікроскопії досліджено мікроструктуру необроблених і спечених зразків. Встановлено, що частинки молібдену рівномірно розподілені в керамічній матриці. Крім того, в процесі спікання утворився карбід молібдену, що позитивно вплинуло на збільшення твердості композиту. Композит після спікання мав щільність вище 95% від теоретичної і високу твердість. Проведені дослідження підтвердили можливість застосування методу гелевого лиття для одержання композитів системи Al2O3–Mo.


КОМПОЗИТИ, МІКРОСТРУКТУРА, МОЛІБДЕН, ОКСИД АЛЮМІНІЮ